Final Fee Structure of Private and Un-aided B.P.Ed.
Colleges/Institutes for the Academic Year 2010-11


Sr.
No.

College
Code

Name of the College
Date of the Meeting in which the Samiti Approved Fee Stucture

Tuition
Fee

Devp.
Fee

Total
Fee

1

B.P.Ed.

Chatrapati Shivaji Sharirik Shikshan Mahavidyalaya Katol,Nagpur

24/09/2010

41121

2879

44000

2

B.P.Ed.

College Of Physical Education Kautha,Nanded

24/09/2010

20561

1439

22000

3

B.P.Ed.

JSPM's College Of Physical Education Pusad,Yavatmal

24/09/2010

34187

2393

36580

4

B.P.Ed.

Vidyadhiraja College Of Physical Education & Research New Panvel

24/09/2010

51402

3598

55000

5

B.P.Ed.

Yashvantrao Chavan College Of Phy.Education Mangrulpir,Washim

24/09/2010

28037

1963

30000

6

B.P.Ed.

Pooja Sharirik Shikshan Mahavidyalaya,Gondia

24/09/2010

25234

1766

27000

7

B.P.Ed.

Late Manoramabai Deshmukh College of Physical Education, Amravati

16/11/2010

14243

997

15240

8

B.P.Ed.

Shri Krushana Sharirik Mahavidyalaya, Wardha

16/11/2010

18692

1308

20000

9

B.P.Ed.

Shahid Bhagatsingh College Of Education,Amravati

16/11/2010

24542

1718

26260

10

B.P.Ed.

Bharat College of Phy.Edu.,Jalna

16/11/2010

18692

1308

20000

11

B.P.Ed.

D.K.T.E.Society's Kreeda Maharshi Meghnath Nageshkar College Of Physical Education,Tardal, Kolhapur

16/11/2010

24299

1701

26000

12

B.P.Ed.

Bapurao Deshmukh Sharirik Shikshan Mahavaidyalaya, Wanadongri, Hingna Road, Nagpur

16/11/2010

46262

3238

49500

13

B.P.Ed.

Matsyodari College of Physical Education, Jalna

16/11/2010

18692

1308

20000

14

B.P.Ed.

Shri Babasaheb Gharfalkar College of Physical Education, Wardha

16/11/2010

17065

1195

18260

15

B.P.Ed.

Dnyanopasak College of Physical Education, Parbhani

16/11/2010

23364

1636

25000

16

B.P.Ed.

Girijan Sharirik Shikshan Mahavidylaya,Amravati

16/11/2010

18692

1308

20000

17

B.P.Ed.

Govindrao Pawar Physical Education College, Yavatmal

16/11/2010

23364

1636

25000

18

B.P.Ed.

Hanuman Vyayam Shala Krida Mandal's Physical Education College, Yavatmal

16/11/2010

36131

2529

38660

19

B.P.Ed.

Rani Laxmibai Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Sawargaon, Nagpur

16/11/2010

22916

1604

24520

20

B.P.Ed.

Ranibai Agnihotri Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Wardha

16/11/2010

28037

1963

30000

21

B.P.Ed.

Sadguru College of Physical Education, Jalgaon

16/11/2010

23411

1639

25050

22

B.P.Ed.

Shri Balaji College of Physical Education, Karanja. Washim

16/11/2010

18692

1308

20000

23

B.P.Ed.

Lokhit College Of Physical Education,Yavatmal

16/11/2010

28037

1963

30000

24

B.P.Ed.

College Of Physical Education,Akola

16/11/2010

18692

1308

20000

25

B.P.Ed.

Anurag Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Warathi, Bhandara

16/11/2010

18673

1307

19980

26

B.P.Ed.

Dr.Babasaheb Nandurkar College of Physical Education,Yavatmal

16/11/2010

28037

1963

30000

27

B.P.Ed

Chintamani Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Seloo, Wardha

08/02/2011

21533

1507

23040

28

B.P.Ed.

LSRSS College of Physical Education, Umarkhed, Yavatmal

08/02/2011

23458

1642

25100

29

B.P.Ed.

Sant Lahanuji Maharaj College of Physical Education, Amravati

08/02/2011

26056

1824

27880

30

B.P.Ed.

Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, College of Physical Education, Unchagaon, Kolhapur

08/02/2011

20561

1439

22000

31

B.P.Ed.

Shri. Madhaorao Wankhade Sharirik Shikshan Mahavidyalaya, Kamptee, Nagpur

08/02/2011

20561

1439

22000

32

B.P.Ed.

Late Dadarao Adsad College of Physical Education, Amravati

24/03/2011

20467

1433

21900

*****

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________